ПРИЕМ V КЛАС ЗА УЧЕБНА 2016/2017 ГОДИНА

ПРИЕМ V КЛАС ЗА УЧЕБНА 2016/2017 ГОДИНА

ОУ „Братя Миладинови“ обявява прием за V клас:

  • Паралелка (Английски език) – с изучаване на хореография
  • Паралелка (Руски език) – с изучаване на изобразително изкуство

Документи ( Удостоверение за завършен начален етап, Удостоверение за преместване, копие на акт за раждане) се приемат всеки работен ден в училището от 9:00 до 17:00 часа.