ЗАЯВЛЕНИЕ за участие във втори етап на класиране за прием в VIII клас