ПРИЕМ ПЪРВИ КЛАС 2019/2020г.

РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ – 1 КЛАС

1 А клас – кл. р-л Златомира Христова, 04.09.2019г. от  18:00 часа стая 202

1 Б клас – кл. р-л Антоанета Петкова-Янева, 04.09.2019г. от  18:00 часа стая 204

1 В клас – кл. р-л Марина Кръстева, 04.09.2019г. от  18:00 часа стая 205

1 Д клас – кл. р-л Милена Кошничарова, 04.09.2019г. от  18:00 часа стая 201

1 Г клас – кл. р-л Диана Ставрева, 09.09.2019г. от  18:00 часа стая 205

1 Е клас – кл. р-л Златомира Христова, 09.09.2019г. от  18:00 часа стая 201