Прием в Пети клас за учебна 2017/2018 година

Информираме  ВИ, че и тази година  ОУ „Братя Миладинови“ ОТКРИВА в ПЕТИ клас паралелка Информационни технологии и английски език (само за новопостъпили ученици)
Учениците ще имат възможност да придобият специфични компетентности в областта на диталните технологии, програмиране, информатика и роботика. Така ще бъдат подготвени за по-нататъшна реализация и приемственост в следващия етап на средното образование.
Часовете ще се водят като избираема и факултативна подготовка от висококвалифицирани специалисти.
Прием – по документи, всеки работен ден – 8:30-16:00 в училището. Като предимство при кандидатстване се ползва представяне на грамоти от състeзания, олимпиади и конкурси в съответната област.