Преподаватели

Начало / Преподаватели

Начален етап

1ви клас

Прогимназиален етап

Направление Български език и литература и Чужди езици

Направление Математика, Инф.технологии

Мила Николова

Мила Николова

математика, компютърно моделиране и информационни технологии

Направление Природни и обществени науки

Направление Изобр. изкуство, Музика, Технологии и предприемачество, Физическо възпитание и спорт