Преподаватели

Начало / Преподаватели
Юлия Димитрова

Юлия Димитрова

Развиване на системата на предучилищното образование

Национална програма „Развиване на системата на предучилищното образование“ – групата работи по проекта трета година.

Прогимназиален етап

Направление Български език и литература и Чужди езици

Направление Математика, Инф.технологии

Направление Природни и обществени науки