Предварителна диагностика на училищна готовност

Предварителна диагностика на училищна готовност

 

 

НА  ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ НА БЪДЕЩИТЕ
ПЪРВОКЛАСНИЦИ!!!

На 12 и 17 юни
от 9:00 до 12:30 ч. в кабинет 402 се предоставя възможност за предварителна
диагностика на училищна готовност на Вашето дете.

Диагностицирането на този етап не е
задължително, а по желание на родителите!

 

Такава
възможност се предоставя единствено при желание да получите индивидуална
консултация от училищния психолог, относно познавателната зрялост на детето и
индивидуални насоки за периода до постъпване в училище през месец септември.

Диагностиката
се извършва от училищен психолог, сертифициран да използва тестова методика,
измерваща познавателните умения, необходими за успешно обучение в училище и риск
от неуспешно ограмотяване, обучение и адаптация.

При интерес, може да запазите част на телефон: 0879836684