Походът на книгите – празник на буквите в нашето училище