Повод за радост

Повод за радост

 

ОУ “Братя Миладинови” има подов за радост, защото на 30.04.2024г.
учители, ученици, родители, общественици и представители на РИОСВ-
Бургас откриха мини пчелна градинка по проект за опазване на околната
среда.
С общите усилия на 2 В клас, г-жа Ив. Димова, 2 Д клас, г-жа Ф. Тотева,
5 В клас, г-жа Зл. Христова, 6 Д клас, г-жа Д. Калиева и 6 Е клас, г-жа Д.
Николова, както и на Янка Цонева и Тодор Петков, съвместно с
родителите от класовете, изградиха кът сред природата, достоен за
уважение.