ОУ „Братя Миладинови“ с нова визия!

Уважаеми колеги, скъпи родители, ученици и партньори,
С радост Ви съобщаваме, че ОУ „ Братя Миладинови“ кандидатства с проект по Национална програма „Изграждане на училищна STEM среда“ и се класира за финансиране на стойност: 300 000 лв.
Едно от основните предимства на STEM обучението е интеграцията на отделните предмети в учебната програма, което позволява на учениците да разберат връзките между тях. Трансформацията на училищното пространство включва обединяване на кабинетите по химия, биология и физика в една отделна STEM среда с площ от 200 кв. м в „ЦЕНТЪР ПО ПРИРОДНИ НАУКИ, ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИНОВАЦИИ“. Ще се обособят различни зони за активност, позволяващи различни режими на учене и гъвкава учебна програма.
Технологичната среда ще бъде обезпечена с иновативни решения по природни науки: безжични научни лаборатории /Labdisc / с компактни регистратори на данни (с до 15 вградени сензори за всяка зала), специализирани сетове с лабораторни пособия по биология, химия и физика, цифрови микроскопи, ученически таблети, интерактивни дисплеи, аксесоари, софтуер за изследване и анализ на данните, мултидисциплинарни материали за провеждане на експерименти. Заедно със софтуера за анализ, регистраторите на данни осигуряват мултимедийно обучение за проекти в К-12 в съвременното обучение. Компютърните лаборатории ще позволят на учителите и учениците да онагледят учебния материал в ключови области като биология, химия, физика и екология.
Чрез изграждането на „STEM среда“ ОУ“Братя Миладинови“ ще предоставя на своите ученици активно взаимодействие с различен тип технологии характерни за 21 век и ще се фокусира върху практическото приложение на изучаваната теория.
ОУ „Братя Миладинови“ изразява  специални благодарности към екипа разработил проекта – Маруся Ханджиева, Светла Костадинова и Тихомира Илчева и им пожелава това да е само началото по пътя към модернизиране и осъвременяване на българското образование!
Б.Бочев
Директор на ОУ „Братя Миладинови“