Отлични резултати в състезанията на Книговище

Отлични резултати в състезанията на Книговище

Учениците от 3 „Д“ клас с класен ръководител Светлана Костадинова показаха отлични резултати
в състезанията на Книговище през учебната 2023/2024 г.
Те се включиха в решаването на въпросници по учебна, художествена и научна литература и по
статии на детската медия „Вижте: Новините на детски език“ и показаха желание за четене,
знания, умения за размисъл, постоянство и състезателен дух.

Не губете духа и мотивацията за четене, деца!