Отличия за ученици и г-жа Цъгова

Отличия за ученици и г-жа Цъгова

 

В МФФ „Атлиманска огърлица“ 2024 участваха ученици от 3 – Д клас – хореографска паралелка в ОУ „Братя Миладинови“, с класен ръководител Светлана Костадинова. За своето представяне на фестивала са отличени с Диплом „Лауреат Първа степен“ за художествено – творчески постижения. Госпожа Цъгова – преподавател по хореография на учениците, е удостоена с Приз „Съвременен будител“ за заслуги в съхранението и разпространението на традиционната българска култура.