Отбелязване на Деня на любовта в ОУ „Братя Миладинови“-Бургас

Инициатива, утвърдена от самите ученици и подкрепена от училището, като добър начин да изразяват позитивни  чувства към всички, които обичат.