Организация на учебния процес

От понеделник – 02.10. 2017г.

начален етап – втора смяна/без първи клас/

прогимназиален етап – първа смяна