Протокол №28/23.09.2021 г. – Заседание на Обществен съвет