Декларация за съгласие за включване в мрежата на иновативните училища 2018 – 2022 г. 3