Обществен съвет

Начало / Обществен съвет
2021/2022 г.

Уважаеми родители,

Считано от 23.09.2021 г. за председател на Обществен съвет на ОУ „Братя Миладинови“ е избран г-н. Валери Валериев Лазаров.

Протокол №28/23.09.2021 г. – Заседание на Обществен съвет

Заповед 2486/08.09.2021 г. – Кмет на Община Бургас

2019/2020

Уважаеми родители,

НА 04 ДЕКЕМВРИ 2019 Г. ОТ 17.30 ЧАСА В УЧИТЕЛСКАТА СТАЯ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ОБЩО СЪБРАНИЕ ЗА ИЗБОР НА НОВ ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ.

Задължително е ПРИСЪСТВИЕТО НА  ЕДИН РОДИТЕЛ ОТ КЛАС – НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.7, АЛ.2, Т. Б ОТ ПРАВИЛНИК за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата.

 

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

  1. ОТЧЕТ ЗА ТРИГОДИШНИЯ ПЕРИОД ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ –

Г-Н ИВАН НЕНКОВ

 

  1. ИЗБОР НА НОВ ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ.

 

 

Председател: Иван Ненков

Протоколчик: Наталия Едрева

Членове: Гергана Панкова

Ангелина Стоянова

Златина Бояджиева

Калина Караиванова

Златина Караиванова – представител на Община Бургас

Заповед  №306/ 04.12.2019г.

Отчет на Обществен Съвет при ОУ“Братя Миладинови“ Бургас

Препис Изх №265/29.01.2020г.

Отчет тримесечие 

Заседание 4.12.2019г.

Заповед Община Бургас № 3070/ 09.10.2019г.

Заповед 616 / 14.03.2019г.

Декларация за съгласие за включване в мрежата на иновативните училища 2018 – 2022 г. 

Заповед за представители на финансиращия орган – Община Бургас 

Отчет на обществения съвет за периода декември 2017 – януари 2018

Протокол № 17

 

Уважаеми родители и ученици, Вашите мнения и предложения, може да изпращате на e-mail: br_miladinovi_os@abv.bg