Обществен съвет

Начало / Обществен съвет
2023/2024 г.

Покана събрание на родителите_23

2021/2022 г.

Уважаеми родители,

Считано от 23.09.2021 г. за председател на Обществен съвет на ОУ „Братя Миладинови“ е избран г-н. Валери Валериев Лазаров.

Протокол №28/23.09.2021 г. – Заседание на Обществен съвет

Заповед 2486/08.09.2021 г. – Кмет на Община Бургас