Обществен съвет

Начало / Обществен съвет

Председател: Иван Ненков

Протоколчик: Наталия Едрева

Членове: Гергана Панкова

Ангелина Стоянова

Златина Бояджиева

Калина Караиванова

Златина Караиванова – представител на Община Бургас

Заповед 616 / 14.03.2019г.

Декларация за съгласие за включване в мрежата на иновативните училища 2018 – 2022 г. 

Заповед за представители на финансиращия орган – Община Бургас 

Отчет на обществения съвет за периода декември 2017 – януари 2018

Протокол № 17

 

Уважаеми родители и ученици, Вашите мнения и предложения, може да изпращате на e-mail: br_miladinovi_os@abv.bg