Обучение 21.02.22 г. – 27.02.22 г.

Обучение за периода 21.02.2022 г. – 27.02.2022 г.

Уважаеми родители и ученици,

Предоставяме на Вашето внимание Заповед РД-01-33/17.02.2022 г. на д-р  Георги Паздеров – директор на РЗИ Бургас, според която в периода от 21.02.2022 г. до 27.02.2022 г. за присъствено обучение се връщат учениците от  VII клас на територията на община Бургас.

Учениците от V и VI клас преминават в ОРЕС.

Учениците от I – IV клас продължават присъствено.

ДНЕВЕН РЕЖИМ / прогимназия

За периода 21.02.2022 г. – 27.02.2022 г.