Обучение от 28.02.2022 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

от понеделник / 28 февруари / 

редуване на смените:

8 10 ч. – първи клас

8 20 ч. – втори клас

 8 00 ч. – трети, четвърти клас  

1315 ч. – прогимназиален етап