Обучение на ученици за действия при природни бедствия

 От 22 – 26 АПРИЛ 2019  се проведен петдневно обучение за действия при наводнения и последващи кризи, в рамките на проект „Центрове за повишаване готовността на населението за реакция при наводнения” с ученици от 5 „е“ клас от ОУ „Братя Миладинови“ Бургас.