Обучение за периода 14.02.2022 г – 18.02.2022 г.

Уважаеми родители и ученици,

Предоставяме на Вашето внимание заповед № РД09 – 2354 / 11.02.2022 г. на акад. Николай Денков – Министър на образованието и науката, според която в периода от 14.02.2022 г. до 18.02.2022 г. за присъствено обучение се връщат учениците от V и VI клас на територията на община Бургас.

Учениците от VII клас продължават в ОРЕС.

Учениците от I – IV клас продължават присъствено.

ДНЕВЕН РЕЖИМ / прогимназия

За периода 14.02.2022г. – 18.02.2022г.

1 час 7,45 – 8,25

2 час 8,30 – 9,10

3 час 9,30 – 10,10

4 час 10,20 – 11,00

5 час 11,10 – 11,50

6 час 11,55 – 12,35

7 час 12,40 – 13,20