Областно състезание на Ученическите екипи по първа помощ

Областно състезание на Ученическите екипи по първа помощ

Областно състезание на Ученическите екипи по първа помощ на Българския младежки Червен кръст.

На 11 май 2023 г. се проведе Областно състезание на Ученическите екипи по първа помощ на Българския младежки Червен кръст. В състезанието участваха 9 отбора от Област – Бургас на възраст между 12 и 14 г. Чрез специални ситуативни задания в различни пунктове бе оценявана подготовката на учениците за оказване на първа долекарска помощ и знания за Международното движение на Червения кръст и Червения полумесец.

Нашият отбор се класира на 1-во място, след като демонстрира с голямо желание и ентусиазъм новите знания и умения, резултат от усилената си подготовка.

Предстои участие в Национално състезание на Ученическите екипи по първа помощ на Българския младежки Червен кръст, където нашият отбор ще мери сили със състезатели от цялата страна.

Пожелаваме успех!