НП „Отново заедно“ продължава.

НП „Отново заедно“ продължава.

На Педагогически съвет се взе решение ОУ „Братя Миладинови“ да участва.
Фирми, които желаят да представят оферти, да го направят до 30.05.2022 г. до 17:00 часа на пощата на училището: br_miladinovi@abv.bg
От комисията