НП „Отново заедно“ продължава.

На Педагогически съвет се взе решение ОУ „Братя Миладинови“ да участва.
Фирми, които желаят да представят оферти, да го направят до 30.05.2022 г. до 17:00 часа на пощата на училището: br_miladinovi@abv.bg
От комисията