„Не се гаси туй що не гасне“

Име на проекта и цел

„Не се гаси туй, що не гасне“

 

Избраното име отговаря на поставените цели и „носи“ елемент на уникалност, каквато педагогическият екип, работещ по иновациите иска да внуши на учениците, относно българския бит, традиции и фолклор. Учебният процес е организиран по нов учебен план с въвеждане на нов учебен предмет – краезнание.

 

 

„Чифлика“ – Отбелязване на деня на народните будители

 

Открит урок за Свети Валентин, Трифон Зарезан и деня на археолога

Китен

Изобразяване на съзвездия от свещи