На вниманието на ученици и родители!

На вниманието на ученици и родители!

На основание Заповед №4/03.01.2017г. на Кмета на Община – Бургасck

дните 05.01.2017г. /четвъртък/ и 06.01.2017г. /петък/ са обявени за

НЕУЧЕБНИ ДНИ за всички училища на територията на Община – Бургас

Учебните занятия продължават на 09.01.2017г. /понеделник/

както следва:

Първа смяна – Начален етап – I, II, III, IV клас

Втора смяна – Прогимназиален етап – V, VI, VII клас