На вниманието на всички родители!

ПСИХОЛОГИЧНА ПОДКРЕПА

 

Готови сме да предоставим подкрепа чрез полезна информация и материали по проблеми и теми, които Ви вълнуват, тревожат или просто проявявате интерес. При нужда от индивидуална и по-специфична подкрепа, връзка с нас може да осъществите чрез класния ръководител.

Нели Тетимова и Росица Людиева – педагогически съветници (психолози)

ЗАЕДНО ЩЕ СЕ СПРАВИМ!