Национално състезание Българския младежки Червен кръст.

Национално състезание на Ученическите екипи по първа помощ на Българския младежки Червен кръст.

На 8 юни 2019 г. (събота) в Националния учебно-логистичен център на БЧК в с. Лозен, се проведе юбилейно XXX Национално състезание на Ученическите екипи по първа помощ на Българския младежки Червен кръст. В състезанието участваха 26 отбора и общо над 100 състезатели от цялата страна на възраст между 12 и 14 г. Чрез специални ситуативни задания в различни пунктове бе оценявана подготовката на учениците за оказване на първа долекарска помощ, реакция при бедствия и знания за Международното движение на Червения кръст и Червения полумесец. Водени от желанието да помагат на уязвимите хора в ситуации на бедствия, аварии и катастрофи, по време на Националното състезание Ученическите екипи с голямо желание и ентусиазъм показаха резултатите от усилената си подготовка. Уменията на членовете на УЕПП бяха оценявани от съдийска колегия с главен съдия д-р Благомир Здравков, лекар към Клиника по детска анестезиология и интензивно лечение и специализант по Спешна медицина, УМБАЛСМ Пирогов.

Нашият отбор се класира 3-то място, като впечатли съдиите не само със знания, но и с екипност и лидерски умения.

И както казват в БЧК, най-важният победител е желанието да се прави добро. Затова всички печелят!