Национална олимпиада по програмиране „Advance Web Cup“

Национална олимпиада по програмиране „Advance Web Cup“

Елина Кузманска завоюва III – то място в регионален кръг на
Национална олимпиада по програмиране „Advance Web Cup“.
Горедеем се с теб, мило момиче!
Желаем ти още много бъдещи успехи!