Национална олимпиада „Знам и мога“

Божидар Атанасов Тодоров, ученик в IV клас от училище „Братя Миладинови“, спечели трето място в България на Националната олимпиада „Знам и мога“!
Това са малките, тихи победи, които помагат на едно дете да израсне и да се превърне в личност! Пред Божидар стоят още много такива победи, а той е готов да ги спечели!
Гордеем се с теб, дете!