Научи се да даряваш

Начало / Научи се да даряваш

„Научи се да даряваш“ е концепция за преподаване и практикуване на основните принципи на гражданското участие и дарителство в училищата, интегрирана в общата училищна програма. Основоположник на идеята е американската организация Learning to Give, която успешно е въвела програмата в училища в САЩ и работи активно за утвърждаване на модела в последното десетилетие.
Български дарителски форум (БДФ)  разработи  пилотен проект за въвеждане на програмата като част от общата учебна програма в български училища. Основната цел на проекта е развиване на културата и средата за споделяне и даряване, чрез формиране на знания в по-широк аспект – за личностно развитие и емпатия и в частност – за дарителството и придобиване на опит в реализиране на дарителски инициативи сред учениците.

От тази учебна година второкласниците от „Г“ паралелка започнаха работа по програмата.