Моля, споделете Вашето мнение

Уважаеми родители,

Всички сме свидетели на сложна епидемиологична обстановка. Учителите на ОУ „Братя Миладинови“ сме наясно, че няма по-добра форма на обучение от присъствената. Но, предвид това, че нараства броят на заразените учители, ученици, помощен персонал, родители, изказваме нашето желание ЗА ОПРЕДЕЛЕН ПЕРИОД ОТ ВРЕМЕ учениците от 2. до 7. клас да преминат на обучение от разстояние в електронна среда. Убедени сме, че с това вирусът няма да изчезне, но ще доведе до намаляване на броя на заразените.

Призоваваме Ви да изразите Вашето виждане, като попълните настоящата анкета!

Благодарим!

                                                                                                           От учителската колегия