Литературен конкурс „Писмо до моя Герой“

Искате ли да напишете писмо до своя Герой, да напишете защо му подражавате и възхищавате, защо е станал Ваш герой? Искате ли да споделите с нас? Напишете ни писмо.

Литературен конкурс „Писмо до моя Герой“

Читалище „Св. св. Кирил и Методий 1985“ – Бургас обявява конкурс за написване на писмо, но такова истинско, на ръка изписано. Може да се научите или да си припомните как се пише писмо. Всеки има човек на когото се възхищава, по думите и действията и иска да стане като него, когато порасне.

Конкурсът е за малки и по-пораснали деца желаещи да споделят своя герой и причината, поради която той се е превърнал в такъв, да му напишат, че точно той или тя е техният ГЕРОЙ. Разкажи своята история, за човека с главно „Ч“, а ние ще я споделим.

Въпросите, които можете да си зададете, преди да започнете да пишете своя кратък разказ в писмо, са:

 – Кой е моят герой?

 – Защо точно на него или нея съм се спрял?

 – С какво ме е впечатлил – конкретна случка която съм видял, за която съм прочел, в която и  аз съм участвал?

 – С какво ме е вдъхновил и за какво?

Изисквания:

– Писмото да е адресирано към реална личност;

– Да е написано на ръка, а за по-малките участници, които не могат да пишат от родител;

– Съдържанието на творбата да отговаря на поставената тема, и да не участва в други конкурси;

– Писмото да е подписано. На отделен лист да са написани имената на участника, възраст, населено място, учебно заведение/градина, клас/група, телефон и e-mail;

– Участието е индивидуално и всеки може да се включи само с едно писмо;

– Творбите не се връщат.

Очакваме да получим Вашите писма до 21 ноември 2021 г. на адрес: 8011 Бургас, к-с „Меден рудник“, бл. 25 (партер), Народно читалище „Св. св. Кирил и Методий 1985“.

Всички участници в конкурса ще получат грамота за участие на електронната си поща, а отличените и предметна награда.

Резултатите ще бъдат обявени на 6 декември – Денят на Бургас в www.chitalshte-km.org и във фейсбук страницата на читалището @chitalishteKiriliMetodii.

Споделете с нас човека ….. – родител, роднина, приятел, съсед, учител, непознат, на когото искате да кажете нещо важно, да изразите възхищение от него или от негова постъпка и поведение, на когото бихте искали да подражавате и …. напишете писмо.

Личните данни на участниците в Литературния конкурс ще бъдат обработени и използвани единствено за целите, задачите и осъществяването на настоящия конкурс, съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни, във връзка с употребата и прилагането на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и в съответствие с Вътрешните правила на Народно читалище „Св. св. Кирил и Методий 1985”.