Кръгла маса на тема: „Междусекторното сътрудничество“

Кръгла маса на тема: „Междусекторното сътрудничество“

Психологът на ОУ „Братя Миладинови“ – Моника Лазарова , взе участие в Кръгла маса на тема: „Междусекторното сътрудничество: емоционални и законови бариери пред него“. Събитието се проведе на 06.11.2023 година в гр. София. Организатори са Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца към Нов български университет и Държавна агенция за закрила на детето. В дискусията участваха представители от системата на  образованието и социалната политика, на здравеопазването, на полицията, както и от неправителствения сектор. Обсъдени бяха трудностите в работата на мултидисциплинарните екипи и възможностите за тяхното преодоляване, както и връзката между отделнитe институции.

При участието си в дискусиите по темата, психологът на ОУ „Братя Миладинови“ сподели добри практики от своята работа с деца, родители и колеги.