История

Начало / История

МИНАЛОТО

Александър Георгиев Коджакафалията подарява място, върху което през 1923г. започва строежа на училище „Братя Миладинови”. Първият етаж е готов през 1924г. По този случай се организира тържество и на училището се дава името „Братя Миладинови”.

Редовни занятия започват на 16.01.1925г. Има една детска градина, две първи, две втори, едно трето и едно четвърто отделение. Първи учители са: Иван Нонов – главен учител, Атанас Константинов, Иванка Стефанова, Зора Загорова, Щелиана Кирова, Катя Христова, Александра Радославова и Анка Нонова.

В първите години след 09.09.1944г. в училището се основава детската пионерска организация „Септемврийче” – първата в града. През 1956г. за първи път се провежда физкултурен празник „Смели, силни, ловки”.

От учебната 1957/1958г. за директор е назначен Иван Вълков. През 1959г. започва строежа на училищна работилница. През 1960г. се създава училищен хор от 120 ученици. Кабинети по биология, химия, физика и работилница по дървообработване и металообработване за момчета се създават през 1960/1961г.

На 24.12.1961г. по случай 100-годишнината от издаването на Сборника „Български народни песни” от Братя Миладинови педагогическият колектив взема решение да се установи традиция за честване на патронен празник.

През 1962г. учителките Ташка Бяндова и Христина Димитрова са наградени с орден „Кирил и Методий” III степен. Директорът Иван Вълков е награден със същата правителствена награда през 1960г.

През януари 1964г. училището става национален първенец по събиране на вторични суровини и е наградено с радиоапарат. За 24.05.1964г. училищният хор е награден с грамота и 20 лева за отлично представяне във фестивал на хоровете.

На 21.06.1964г. от първия випуск осмокласници 57 ученици получават дипломи, а 11 ще полагат поправителни изпити.

През януари 1965г. се открива кабинет по трудово обучение – шев и готварство за момичета. От 13.01.1966г. в училище се въвежда кабинетна система. Открити са кабинети за начален курс, по български език, математика, руски език, история и география, биология и селско стопанство, пеене и рисуване, химия и физика. Поставя се паркет на подовете на всички учебни стаи. През юли 1966г. се асфалтира физкултурната площадка в училищния двор.

Георги Цъгов е директор на училището от 04.11.1968г. до 01.03.1970г. От 15. 09. 1970г. за директор е назначена Димитрина Възелова.

През октомври 1969г. училището е определено за базово по осъществяване на естетическото възпитание на учениците.

През 1968/1970г. за нуждите на кабинетното обучение се доставя киномашина „Славянка”.

На 01.10.1970г. се изгражда „Клуб на изкуствата” с пет секции: „Музика”, „Изобразително изкуство”, „Литература”, „Куклен театър” и „Художествено слово”.

През октомври 1973г. гостуват участници в Международния семинар по педагогика от Полша, Румъния и СССР.

На 22.11.1973г. училището участва в Световната изложба на мира в Будапеща със 17 рисунки.

По повод 50-годишнината от основаването, училището е наградено с орден „Кирил и Методий” II степен, а през май 1975г. със същия орден е наградена заместник-директорката Спаска Германова.

На 25.03.1976г. се открива пионерски завод с три цеха. През май 1976г. изложбата от детски рисунки „Моята обновена страна” е представена по Българската телевизия.

Генерален ремонт на училищната сграда се прави през лятото на 1977г.

Училище „Братя Миладинови” участва в Международната детска асамблея „Знаме на мира” пре август 1979г. с четири деца – млади художници и две деца – млади поети.

На 15.09.1979г. за директор е назначена Иванка Вутова. На 24.09. същата година е избрано Училищно настоятелство от девет души.

На 28.04.1980г. се провежда патронният празник, посветен на 1300г. от основаването на България, 150г. от рождението на Димитър Миладинов, 130г. от рождението на Константин Миладинов и 55г. от основаването на училището.

На 30.10.1980г. заслужилият художник Георги Баев дарява десет свои картини по случай 1300г. от основаването на България. Приет е за почетен член на Клуба на изкуствата.

На 20.05. 1982г. училището е наградено с юбилеен медал „1300г. България”.

На 21.12.1982г. училище „Братя Миладинови” поема шевство на училището в с. Звездец.

На 24.09.1983. е направена първа копка на нова сграда на училището в комплекс „Братя Миладинови”. По проект ще бъде 30-класно, със спортна зала, плувен басейн и кухненски блок.