Зимна ваканция

Зимна ваканция

 

ЗИМНА  ВАКАНЦИЯ

  /04.02.2017г. – 08.02.2017г./

/на основание Заповед № РД 09-1168 от 19.08.2016г. на Министъра на образованието и науката/

УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ СЕ ВЪЗСТАНОВЯВАТ НА 09.02.2017г. /ЧЕТВЪРТЪК/ ПРИ СЛЕДНИЯ ГРАФИК:

I смяна от 0745 ч. – прогимназиален етап

II смяна от 1330 ч. – начален етап