Заповед за присъствено обучение 5, 6 и 7 клас

От 4.02 до 17.03. 2021 г. се допуска присъствено обучение на учениците по следния график:

04.02.2021 до 17.02.2021 – присъствено се обучават учениците от 7 клас.

18.02.2021 до 02.03.2021 – присъствено се обучават учениците от 5 клас

04.03.2021 до 17.03.2021 – присъствено се обучават учениците от 6 клас

Линк към заповедка на Министъра
Заповед за присъствено обучение