Заповед за намалени часове по Самоподготовка и Занимания по интереси на групите по ЦДО и ПИГ на 24.03.