Завършване на учебна 2016/2017 година – Начален етап