ЕЗИКОВИ ТАЛАНТИ

На 23 февруари се състоя I-ви кръг на Международното езиково състезание HIPPO, в което взеха участие ученици от ОУ“Братя Миладинови“. В конкуренция със свои връстници от 13 държави, седем от нашите деца успяха да се класират за II-ри кръг.
Пожелаваме успех на Антония Танева от IV“г“(преподавател Фина Тотева),Антонио Бакалов и Станислав Червенков от V клас(преподавател Юлиана Стамова),Димитър Димитров и Габриела Диханова от VI клас(преподавател Юлиана Стамова) и Венелина Желязкова и Ангела Хараламбиева от VIIклас( преподавател Юлиана Стамова) нa II кръг, който ще се проведе в края на месеца.
Изказваме огромна благодарност на всички участници и им пожелаваме още много и по-големи успехи!