Един незабравим ден сред природата на Странджа

Един незабравим ден сред природата на Странджа

 

Учениците от II „а“ и II “б“ клас посетиха ЗМ „Марина река“. Проведоха се уроци сред природата в откритата класна стая. Служители от парк ,,Странджа“ им разказаха за биоразнообразието в местността. Научиха за връзките между опазването на природата, поминъка на хората и опазването на българските традиции.

Родителите на учениците изказват своята благодарност към класните ръководителите и организаторите.