ДЕН НА РОЗОВАТА ФЛАНЕЛКА 2018

ДЕН НА РОЗОВАТА ФЛАНЕЛКА 2018

За това, че заедно със своите ученици търсите път към
решаване на проблемите без насилие.
Ключово за успеха на нашите деца в днешния свят е умението
им да работят заедно, да разбират хората до себе си –
възрастни и връстници – и да се обединяват, за да постигнат
своите идеи. Днес вече никой не може да бъде успешен сам.
Да показваме на учениците алтернативи на насилието, да
говорим спокойно за проблемите и да работим заедно и с
майките, и с бащите, е път към по-успешни и щастливи деца
и възрастни.

Вижте Повече