ДЕН НА РОЗОВАТА ФЛАНЕЛКА 2018

За това, че заедно със своите ученици търсите път към
решаване на проблемите без насилие.
Ключово за успеха на нашите деца в днешния свят е умението
им да работят заедно, да разбират хората до себе си –
възрастни и връстници – и да се обединяват, за да постигнат
своите идеи. Днес вече никой не може да бъде успешен сам.
Да показваме на учениците алтернативи на насилието, да
говорим спокойно за проблемите и да работим заедно и с
майките, и с бащите, е път към по-успешни и щастливи деца
и възрастни.

Вижте Повече