ДЕН НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ

Светъл да е празникът за всички!

Да са будни умовете и сърцата на децата ни, на учители и родители!