Дати за провеждане на национално външно оценяване и изпити за учениците в 7. клас през учебната 2016-2017 година:

  • Български език и литература – 19 май 2017 г.
  • Математика – 22 май 2017 г.
  • Чужди езици – 29 май 2017 г.

съгласно Заповед № РД09-1167/19.08.2016 г.
за определяне на дати за провеждане на национално външно оценяване в 4. клас, в 7. клас, в 8. и в 10. клас през учебната 2016 – 2017 година