Графици и заповеди относно прием на ученици след завършен 7 клас за учебна 2017/2018 година

Наредба № 10 за организация на дейностите в училищното образование

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 за организация на дейностите в училищното образование

График за дейностите по прием на ученици в държавни и общински училища след завършен 7 клас за учебна 2017/2018 година

Заповед за прием след седми клас в училищата в област Бургас за учебна 2017/2018 година

Заповед за дейности по приема след 7-ми клас – учебната 2017/ 2018 година

Заповед – училища гнезда

Допълнителна информация относно прием на ученици след завършен 7 клас, статистика от минали години  и други, можете да откриете на сайта на РУО-Бургас