График родителски срещи

Начало / График родителски срещи

2023 – 2024 УЧЕБНА ГОДИНА

ГРАФИК
за провеждане на родителски срещи в ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП
16 май 2024 година

 

РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ СЕПТЕМВРИ 2023 г.

ВТОРИ КЛАС 

12.09.2023г. – ВТОРНИК

КЛАСЕН РЪКОВОДИТЕЛ СТАЯ  

ЧАС

А МАРИНКА ПАНАЙОТОВА 201 18.00
Б НАДЯ КЮЧУКОВА 206 18.00
В ИВАНКА ДИМОВА 207 18.00
Г НЕДКА ДЖЕНАНЯН 208 18.00
Д ФИНА ФОТЕВА 209 18.00

 

ТРЕТИ КЛАС 

11.09.2023г. – ПОНЕДЕЛНИК – III B

12.09.2023г. – ВТОРНИК – III А, Б, Г, Д

КЛАСЕН РЪКОВОДИТЕЛ СТАЯ  

ЧАС

А СВЕТЛА СТОЙЧЕВА 315 18.00
Б ВАЛЕНТИНА ЙОРДАНОВА 314 18.00
В СВЕТОСЛАВА ДИМОВА 114 17.30
Г ГАЛЯ МИЛЧЕВА 107 18.00
Д СВЕТЛАНА КОСТАДИНОВА 106 18.00

 

ЧЕТВЪРТИ КЛАС

12.09.2023г. – ВТОРНИК

КЛАСЕН РЪКОВОДИТЕЛ СТАЯ  

ЧАС

А ВЕНЕЛИНА БУЛАНОВА 308 18.00
Б БОРЯНА РАЙКОВА 309 18.00
В АНИТА НИКОЛОВА 311 18.00
Г ЖАКЛИНА СПИРИДОНОВА 312 18.00
Д МАРИАНА МИХОВА 313 18.00

 

ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

НАЧАЛЕН ЧАС: 18:00

 Клас

Класен ръководител Дата на родителската среща

Стая

5 А Илияна Ангелова 11.09.2023 г. 305
5 Б Николета Деспова 11.09.2023 г. 413
5 В Златомира Христова 12.09.2023 г. 203
5 Г Магдалена Шурелова 11.09.2023 г. 205
5 Д Кристалина Попова 11.09.2023 г. 306
5 Е Радостина Йовчева 11.09.2023 г. 412
6 А Георги Балабанов 11.09.2023 г. 409
6 Б Бранимира Кирилова 12.09.2023 г. 401
6 В Марияна Лазарова 11.09.2023 г. 405
6 Г Златина Петкова 11.09.2023 г. 406
6 Д Доротея Калиева 11.09.2023 г. 408
6 Е Диана Николова 11.09.2023 г. 104
7 А Цветана Пренерова 11.09.2023 г. 411
7 Б Калина Иванова 12.09.2023 г. 304
7 В Анна Влахова 11.09.2023 г. 404
7 Г Станислав Вардев 11.09.2023 г. сутерен
7 Д Людмила Димитрова 11.09.2023 г. сутерен
7 Е Мила Николова 11.09.2023 г. 303
7 Ж Мими Гинева 11.09.2023 г. 301