График

Начало / График

Родителски срещи 2019-2020 г.

Випуск 2 клас

2 А  – 10.09.2019г. от 18:00 ч. стая 311

2 Б  – 10.09.2019г. от 18:00 ч. стая 309

2 В  – 10.09.2019г. от 18:00 ч. стая 308

2 Г  – 10.09.2019г. от 18:00 ч. стая 305

2 Д  – 10.09.2019г. от 18:00 ч. стая 306

2 Е  – 10.09.2019г. от 18:00 ч. стая 304

 

Випуск 4 клас

4 А – 10.09.2019 г. от 18:00 ч. стая 206

4 Б – 10.09.2019 г. от 18:00 ч. стая 207

4 В – 10.09.2019 г. от 18:00 ч. стая 208

4 Г – 09.09.2019 г. от 18:00 ч. стая 113

4 Д – 10.09.2019 г. от 18:00 ч. стая 205

4 Е – 10.09.2019 г. от 18:00 ч. стая 204

4 Ж – 10.09.2019 г. от 18:00 ч. стая 201

4 З – 10.09.2019 г. от 18:00 ч. стая 209

 

5 А – 11.09.2019 г. от 18:00 сутерен; кл. р-л  Златина Владимирова

5 Б – 11.09.2019 г. от 18:00 стая 411; кл. р-л Доротея Калиева

5 В – 11.09.2019 г. от 18:00 стая 208; кл. р-л Анна Влахова

5 Г – 11.09.2019 г. от 18:00 стая 405; кл. р-л  Мариана Лазарова

5 Д – 11.09.2019 г. от 18:00 стая 403; кл. р-л Ангелина Батилова

5 Е – 11.09.2019 г. от 18:00 стая 209; кл. р-л Юлиана Стамова

5 Ж – 11.09.2019 г. от 18:00 стая 401; кл. р-л  Люси Колева

5 З – 11.09.2019 г. от 18:00 стая 207; кл. р-л Невена Тодорова

 

6 А – 11.09.2019 г. от 18:00 стая 301; кл. р-л  Мими Гинева

6 Б – 11.09.2019 г. от 18:00 стая 303; кл. р-л Диана Бончева

6 В – 11.09.2019 г. от 18:00 стая 103; кл. р-л Людмила Димитрова

6 Г – 11.09.2019 г. от 18:00 стая 404; кл. р-л Станислав Вардев

6 Д – 11.09.2019 г. от 18:00 стая 415; кл. р-л  Цветанка Зротева

6 Е – 11.09.2019 г. от 18:00 стая 406; кл. р-л Иванка Митева

6 Ж – 11.09.2019 г. от 18:00 стая 201; кл. р-л  Минка Михайлова

 

7 А – 11.09.2019 г. от 18:00 стая 203; кл. р-л Емилия Генова

7 Б – 11.09.2019 г. от 18:00 стая 414; кл. р-л  Ганка Желязкова

7 В – 11.09.2019 г. от 18:00 стая 408; кл. р-л Б. Йоргова

7 Г – 11.09.2019 г. от 18:00 стая 409; кл. р-л М. Стоева

7 Д – 11.09.2019 г. от 18:00 стая 205; кл. р-л Георги Балабанов

7 Е – 11.09.2019 г. от 18:00 стая 413; кл. р-л Николета Деспова

7 Ж – 11.09.2019 г. от 18:00 стая 412; кл. р-л Бонка Милчева

 

Дневен режим за начален етап

Целогодишно първа смяна: 1 клас; 2 клас; 3 клас
Първа смяна:  4 клас:

Септември, Ноември, Януари, Март, Май;

Втора смяна: 4 клас

Октомври, Декември, Февруари, Април , Юни

[/cmsmasters_text][/cmsmasters_column][/cmsmasters_row]

Дневен режим за прогимназиален етап

Първа смяна за 5 клас, 6 клас и 7 клас:

Октомври, Декември, Февруари, Април , Юни

Втора смяна за 5 клас, 6 клас и 7 клас:

Септември, Ноември, Януари, Март, Май

Разписание на часовете:

Прогимназиален етап:
Първа смяна 

1 час – 7.45 – 8.25 (5 мин.)

2 час – 8. 30 – 9.10 (20 мин)

3 час – 9.30 – 10.10 (10 мин)

4 час – 10.20 – 11.00 (10 мин)

5 час – 11.10 – 11:50 (5 мин)

6 час  – 11:55 – 12: 35 (5 мин)

7 час – 12:40 – 13:20

Втора смяна

1 час – 13:15 – 13:55 (5 мин)

2 час – 14:00 – 14:40 (20 мин)

3 час – 15:00 – 15:40 (10 мин)

4 час – 15:50 – 16:30 (10 мин)

5 час – 16:40 – 17:20 (5 мин)

6 час – 17:25 – 18:05 (5 мин)

7 час – 18:10 – 18:50