График

Начало / График

 

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ  2019/2020г. II СРОК ПО КЛАСОВЕ  1 КЛАС – 7 КЛАС

 

Дневен режим за начален етап:

Целогодишно първа смяна: 1 клас; 2 клас; 3 клас

Първа смяна:  4 клас:

Септември, Ноември, Януари, Март, Май;

Втора смяна: 4 клас

Октомври, Декември, Февруари, Април , Юни

[/cmsmasters_text][/cmsmasters_column][/cmsmasters_row]

Дневен режим за прогимназиален етап:

Първа смяна за 5 клас, 6 клас и 7 клас:

Октомври, Декември, Февруари, Април , Юни

Втора смяна за 5 клас, 6 клас и 7 клас:

Септември, Ноември, Януари, Март, Май

 

Разписание на часовете:

Прогимназиален етап:
Първа смяна 
1 час – 7.45 – 8.25 (5 мин.)
2 час – 8. 30 – 9.10 (20 мин)
3 час – 9.30 – 10.10 (10 мин)
4 час – 10.20 – 11.00 (10 мин)
5 час – 11.10 – 11:50 (5 мин)
6 час  – 11:55 – 12: 35 (5 мин)
7 час – 12:40 – 13:20
Втора смяна
1 час – 13:15 – 13:55 (5 мин)
2 час – 14:00 – 14:40 (20 мин)
3 час – 15:00 – 15:40 (10 мин)
4 час – 15:50 – 16:30 (10 мин)
5 час – 16:40 – 17:20 (5 мин)
6 час – 17:25 – 18:05 (5 мин)
7 час – 18:10 – 18:50

Разписание на часовете в ситуация на извънредно положение:

 

УЧЕБЕН ЧАС ПЪРВИ И ВТОРИ КЛАС                          УЧЕБЕН ЧАС ТРЕТИ И ЧЕТВЪРТИ КЛАС

1.9.00-9.20                                                                              1. 9:20 – 9:40

2.9.40-10.00                                                                            2. 10:00 – 10:20

3. 10.20-10.40                                                                        3. 10:40 – 11:00

4. 11.00-11.20                                                                        4. 11:20 – 11.40

5.11.40-12.00                                                                         5.12:00 – 12.20

6. 12.20-12.40                                                                       6.12:40 – 13:00

ПЪРВИ И ВТОРИ КЛАС ЦОУД                                    ТРЕТИ И ЧЕТВЪРТИ КЛАС ЦОУД

 

  1. 13:20-13.40                                                               13:40-14.00
  2. 14:00-14.20                                                              14:20-14.40
  3. 14:40-15.00                                                              15:00-15.20
  4. 15:20-15.40                                                              15:40-16.00
  5. 16:00-16.20                                                              16:20-16.40
  6. 16:40-17.00                                                              17:00-17.20

 

Учебни часове 5 – 7 клас :

1. 8:45 – 9:15

2. 9:30 – 10:00

3. 10:15 – 10:45

4.11:00 – 11:30

5. 11:45 – 12:15

6. 12:30 – 13:00

График на консултациите за прогимназиален етап II срок

График за консултации за начален етап II срок

 

График за консултации в начален етап II срок 2019/2020 г.