График

Начало / График

График за консултации:

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ПО КЛАСОВЕ  1 КЛАС – 7 КЛАС

 

Дневен режим за начален етап

Целогодишно първа смяна: 1 клас; 2 клас; 3 клас
Първа смяна:  4 клас:

Септември, Ноември, Януари, Март, Май;

Втора смяна: 4 клас

Октомври, Декември, Февруари, Април , Юни

[/cmsmasters_text][/cmsmasters_column][/cmsmasters_row]

Дневен режим за прогимназиален етап

Първа смяна за 5 клас, 6 клас и 7 клас:

Октомври, Декември, Февруари, Април , Юни

Втора смяна за 5 клас, 6 клас и 7 клас:

Септември, Ноември, Януари, Март, Май

Разписание на часовете:

Прогимназиален етап:
Първа смяна 

1 час – 7.45 – 8.25 (5 мин.)

2 час – 8. 30 – 9.10 (20 мин)

3 час – 9.30 – 10.10 (10 мин)

4 час – 10.20 – 11.00 (10 мин)

5 час – 11.10 – 11:50 (5 мин)

6 час  – 11:55 – 12: 35 (5 мин)

7 час – 12:40 – 13:20

Втора смяна

1 час – 13:15 – 13:55 (5 мин)

2 час – 14:00 – 14:40 (20 мин)

3 час – 15:00 – 15:40 (10 мин)

4 час – 15:50 – 16:30 (10 мин)

5 час – 16:40 – 17:20 (5 мин)

6 час – 17:25 – 18:05 (5 мин)

7 час – 18:10 – 18:50