ВЪТРЕШНОИНСТИТУЦИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

 

ВЪТРЕШНОИНСТИТУЦИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

 

На 06.12.2022г. в актовата зала на Основно училище „Братя Миладинови“ от 8.30ч. до 11.30ч. ще се проведе вътрешноинституционална квалификация на основание чл. 223, ал.1 и 2 от ЗПУО и чл. 47, т.2 от Наредба №15 за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

Квалификацията ще е на тема: „Управление на дисциплината и конфликтите в училищна среда“. В обучението ще се включат 94 педагогически специалисти. Лектори на вътрешноинституционалната квалификация ще бъдат Росица Людиева, Нели Тетимова и Фина Тотева.