Програма 7 КЛАС

Начало / Външно оценяване / Програма 7 КЛАС

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ 2018/2019 г. І срок

7А КЛАС

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
Физика и астрономия
1-ви час
Български език
1-ви час
Музика
1-ви час
Химия и опазване на ок. среда
1-ви час
Изобр. изкуство
1-ви час
Литература
2-ри час
Физическо възп. и спорт
2-ри час
Физика и астрономия
2-ри час
Математика
2-ри час
Изобр. изкуство
2-ри час
Литература
3-ти час
География и икономика
3-ти час
Български език
3-ти час
Технологии
3-ти час
Български език
3-ти час
Математика
4-ти час
Математика
4-ти час
География и икономика
4-ти час
Руски / Английски език
ЗИП - 4-ти час
Математика
4-ти час
Физическо възп. и спорт
5-ти час
Биология и здр. образование
5-ти час
Руски / Английски език
5-ти час
История и цивилизации
5-ти час
Биология и здр. образование
5-ти час
Математика
ЗИП - 6-ти час
Руски / Английски език
ЗИП - 6-ти час
Руски / Английски език
6-ти час
Инф. технологии
6-ти час
Руски / Английски език
6-ти час

Понеделник

 • Физика и астрономия
  07:00 - 07:45
 • Литература
  08:00 - 08:45
 • Литература
  09:00 - 09:45
 • Математика
  10:00 - 10:45
 • Физическо възп. и спорт
  11:00 - 11:45
 • Математика
  12:00 - 12:45

Вторник

 • Български език
  07:00 - 07:45
 • Физическо възп. и спорт
  08:00 - 08:45
 • География и икономика
  09:00 - 09:45
 • Математика
  10:00 - 10:45
 • Биология и здр. образование
  11:00 - 11:45
 • Руски / Английски език
  12:00 - 12:45

Сряда

 • Музика
  07:00 - 07:45
 • Физика и астрономия
  08:00 - 08:45
 • Български език
  09:00 - 09:45
 • География и икономика
  10:00 - 10:45
 • Руски / Английски език
  11:00 - 11:45
 • Руски / Английски език
  12:00 - 12:45

Четвъртък

 • Химия и опазване на ок. среда
  07:00 - 07:45
 • Математика
  08:00 - 08:45
 • Технологии
  09:00 - 09:45
 • Руски / Английски език
  10:00 - 10:45
 • История и цивилизации
  11:00 - 11:45
 • Инф. технологии
  12:00 - 12:45

Петък

 • Изобр. изкуство
  07:00 - 07:45
 • Изобр. изкуство
  08:00 - 08:45
 • Български език
  09:00 - 09:45
 • Математика
  10:00 - 10:45
 • Биология и здр. образование
  11:00 - 11:45
 • Руски / Английски език
  12:00 - 12:45
No events hours available!
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
Технологии
3-ти час

Четвъртък

 • Технологии
  09:00 - 09:45
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
Химия и опазване на ок. среда
1-ви час

Четвъртък

 • Химия и опазване на ок. среда
  07:00 - 07:45
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
Биология и здр. образование
5-ти час
Биология и здр. образование
5-ти час

Вторник

 • Биология и здр. образование
  11:00 - 11:45

Петък

 • Биология и здр. образование
  11:00 - 11:45
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
Физика и астрономия
1-ви час
Физика и астрономия
2-ри час

Понеделник

 • Физика и астрономия
  07:00 - 07:45

Сряда

 • Физика и астрономия
  08:00 - 08:45
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
География и икономика
3-ти час
География и икономика
4-ти час

Вторник

 • География и икономика
  09:00 - 09:45

Сряда

 • География и икономика
  10:00 - 10:45
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
Литература
2-ри час
Литература
3-ти час

Понеделник

 • Литература
  08:00 - 08:45
 • Литература
  09:00 - 09:45
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
Български език
1-ви час
Български език
3-ти час
Български език
3-ти час

Вторник

 • Български език
  07:00 - 07:45

Сряда

 • Български език
  09:00 - 09:45

Петък

 • Български език
  09:00 - 09:45
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
Руски / Английски език
ЗИП - 4-ти час
Руски / Английски език
5-ти час
Руски / Английски език
ЗИП - 6-ти час
Руски / Английски език
6-ти час
Руски / Английски език
6-ти час

Вторник

 • Руски / Английски език
  12:00 - 12:45

Сряда

 • Руски / Английски език
  11:00 - 11:45
 • Руски / Английски език
  12:00 - 12:45

Четвъртък

 • Руски / Английски език
  10:00 - 10:45

Петък

 • Руски / Английски език
  12:00 - 12:45
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
История и цивилизации
5-ти час

Четвъртък

 • История и цивилизации
  11:00 - 11:45
No events hours available!
No events hours available!
No events hours available!
No events hours available!
No events hours available!
No events hours available!
No events hours available!
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
Инф. технологии
6-ти час

Четвъртък

 • Инф. технологии
  12:00 - 12:45
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
Математика
2-ри час
Математика
4-ти час
Математика
4-ти час
Математика
4-ти час
Математика
ЗИП - 6-ти час

Понеделник

 • Математика
  10:00 - 10:45
 • Математика
  12:00 - 12:45

Вторник

 • Математика
  10:00 - 10:45

Четвъртък

 • Математика
  08:00 - 08:45

Петък

 • Математика
  10:00 - 10:45
No events hours available!
No events hours available!
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
Музика
1-ви час

Сряда

 • Музика
  07:00 - 07:45
No events hours available!
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
Физическо възп. и спорт
2-ри час
Физическо възп. и спорт
5-ти час

Понеделник

 • Физическо възп. и спорт
  11:00 - 11:45

Вторник

 • Физическо възп. и спорт
  08:00 - 08:45
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
Изобр. изкуство
1-ви час
Изобр. изкуство
2-ри час

Петък

 • Изобр. изкуство
  07:00 - 07:45
 • Изобр. изкуство
  08:00 - 08:45
No events hours available!
No events available!

7Б КЛАС

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
География и икономика
1-ви час
Математика
1-ви час
Физика и астрономия
1-ви час
Англ. език
1-ви час
Химия и опазване на ок. среда
1-ви час
Физика и астрономия
2-ри час
Биология и здр. образование
2-ри час
Музика
2-ри час
Англ. език
2-ри час
Математика
2-ри час
Англ. език
3-ти час
Изобр. изкуство
3-ти час
Инф. технологии
3-ти час
Български език
3-ти час
Технологии
3-ти час
Физическо възп. и спорт
4-ти час
Изобр. изкуство
4-ти час
История и цивилизации
4-ти час
Математика
4-ти час
География и икономика
4-ти час
Литература
5-ти час
Руски език
ЗИП - 5-ти час
Математика
ЗИП - 5-ти час
Биология и здр. образование
5-ти час
Руски език
ЗИП - 5-ти час
Литература
6-ти час
Български език
6-ти час
Математика
6-ти час
Физическо възп. и спорт
6-ти час
Български език
6-ти час

Понеделник

 • География и икономика
  07:00 - 07:45
 • Физика и астрономия
  08:00 - 08:45
 • Англ. език
  09:00 - 09:45
 • Физическо възп. и спорт
  10:00 - 10:45
 • Литература
  11:00 - 11:45
 • Литература
  12:00 - 12:45

Вторник

 • Математика
  07:00 - 07:45
 • Биология и здр. образование
  08:00 - 08:45
 • Изобр. изкуство
  09:00 - 09:45
 • Изобр. изкуство
  10:00 - 10:45
 • Руски език
  11:00 - 11:45
 • Български език
  12:00 - 12:45

Сряда

 • Физика и астрономия
  07:00 - 07:45
 • Музика
  08:00 - 08:45
 • Инф. технологии
  09:00 - 09:45
 • История и цивилизации
  10:00 - 10:45
 • Математика
  11:00 - 11:45
 • Математика
  12:00 - 12:45

Четвъртък

 • Англ. език
  07:00 - 07:45
 • Англ. език
  08:00 - 08:45
 • Български език
  09:00 - 09:45
 • Математика
  10:00 - 10:45
 • Биология и здр. образование
  11:00 - 11:45
 • Физическо възп. и спорт
  12:00 - 12:45

Петък

 • Химия и опазване на ок. среда
  07:00 - 07:45
 • Математика
  08:00 - 08:45
 • Технологии
  09:00 - 09:45
 • География и икономика
  10:00 - 10:45
 • Руски език
  11:00 - 11:45
 • Български език
  12:00 - 12:45
No events hours available!
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
Технологии
3-ти час

Петък

 • Технологии
  09:00 - 09:45
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
Химия и опазване на ок. среда
1-ви час

Петък

 • Химия и опазване на ок. среда
  07:00 - 07:45
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
Биология и здр. образование
2-ри час
Биология и здр. образование
5-ти час

Вторник

 • Биология и здр. образование
  08:00 - 08:45

Четвъртък

 • Биология и здр. образование
  11:00 - 11:45
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
Физика и астрономия
1-ви час
Физика и астрономия
2-ри час

Понеделник

 • Физика и астрономия
  08:00 - 08:45

Сряда

 • Физика и астрономия
  07:00 - 07:45
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
География и икономика
1-ви час
География и икономика
4-ти час

Понеделник

 • География и икономика
  07:00 - 07:45

Петък

 • География и икономика
  10:00 - 10:45
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
Литература
5-ти час
Литература
6-ти час

Понеделник

 • Литература
  11:00 - 11:45
 • Литература
  12:00 - 12:45
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
Български език
3-ти час
Български език
6-ти час
Български език
6-ти час

Вторник

 • Български език
  12:00 - 12:45

Четвъртък

 • Български език
  09:00 - 09:45

Петък

 • Български език
  12:00 - 12:45
No events hours available!
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
История и цивилизации
4-ти час

Сряда

 • История и цивилизации
  10:00 - 10:45
No events hours available!
No events hours available!
No events hours available!
No events hours available!
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
Англ. език
1-ви час
Англ. език
2-ри час
Англ. език
3-ти час

Понеделник

 • Англ. език
  09:00 - 09:45

Четвъртък

 • Англ. език
  07:00 - 07:45
 • Англ. език
  08:00 - 08:45
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
Руски език
ЗИП - 5-ти час
Руски език
ЗИП - 5-ти час

Вторник

 • Руски език
  11:00 - 11:45

Петък

 • Руски език
  11:00 - 11:45
No events hours available!
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
Инф. технологии
3-ти час

Сряда

 • Инф. технологии
  09:00 - 09:45
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
Математика
1-ви час
Математика
2-ри час
Математика
4-ти час
Математика
ЗИП - 5-ти час
Математика
6-ти час

Вторник

 • Математика
  07:00 - 07:45

Сряда

 • Математика
  11:00 - 11:45
 • Математика
  12:00 - 12:45

Четвъртък

 • Математика
  10:00 - 10:45

Петък

 • Математика
  08:00 - 08:45
No events hours available!
No events hours available!
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
Музика
2-ри час

Сряда

 • Музика
  08:00 - 08:45
No events hours available!
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
Физическо възп. и спорт
4-ти час
Физическо възп. и спорт
6-ти час

Понеделник

 • Физическо възп. и спорт
  10:00 - 10:45

Четвъртък

 • Физическо възп. и спорт
  12:00 - 12:45
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
Изобр. изкуство
3-ти час
Изобр. изкуство
4-ти час

Вторник

 • Изобр. изкуство
  09:00 - 09:45
 • Изобр. изкуство
  10:00 - 10:45
No events hours available!
No events available!

7В КЛАС

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
Математика
ЗИП - 1-ви час
Музика
2-ри час
Изобр. изкуство
3-ти час
Математика
3-ти час
Изобр. изкуство
4-ти час
Математика
4-ти час
Математика
5-ти час
Физическо възп. и спорт
5-ти час
Физическо възп. и спорт
6-ти час
Математика
6-ти час

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

No events hours available!
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък

Сряда

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък

Понеделник

Сряда

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък

Понеделник

Вторник

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък

Четвъртък

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък

Вторник

Сряда

Петък

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
No events hours available!
No events hours available!
No events hours available!
No events hours available!
No events hours available!
No events hours available!
No events hours available!
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък

Понеделник

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
Математика
ЗИП - 1-ви час
Математика
3-ти час
Математика
4-ти час
Математика
5-ти час
Математика
6-ти час

Понеделник

 • Математика
  07.00 - 07.45
 • Математика
  11.00 - 11.45

Сряда

 • Математика
  10.00 - 10.45

Четвъртък

 • Математика
  12.00 - 12.45

Петък

 • Математика
  09.00 - 09.45
No events hours available!
No events hours available!
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
Музика
2-ри час

Петък

 • Музика
  08.00 - 08.45
No events hours available!
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
Физическо възп. и спорт
5-ти час
Физическо възп. и спорт
6-ти час

Понеделник

 • Физическо възп. и спорт
  12.00 - 12.45

Четвъртък

 • Физическо възп. и спорт
  11.00 - 11.45
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
Изобр. изкуство
3-ти час
Изобр. изкуство
4-ти час

Вторник

 • Изобр. изкуство
  09.00 - 09.45
 • Изобр. изкуство
  10.00 - 10.45
No events hours available!
No events available!

7Г КЛАС

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
Изобр. изкуство
1-ви час
Математика
1-ви час
Физическо възп. и спорт
1-ви час
Математика
1-ви час
Изобр. изкуство
2-ри час
Физическо възп. и спорт
3-ти час
Български език
ЗИП - 3-ти час
Математика
ЗИП - 3-ти час
Математика
ЗИП - 4-ти час
Музика
4-ти час
Математика
5-ти час
Математика
6-ти час

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък

Петък

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък

Понеделник

Сряда

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък

Понеделник

Петък

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък

Четвъртък

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
Български език
ЗИП - 3-ти час

Вторник

Сряда

Петък

No events hours available!
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък

Четвъртък

No events hours available!
No events hours available!
No events hours available!
No events hours available!
No events hours available!
No events hours available!
No events hours available!
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък

Понеделник

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
Математика
1-ви час
Математика
1-ви час
Математика
ЗИП - 3-ти час
Математика
ЗИП - 4-ти час
Математика
5-ти час
Математика
6-ти час

Понеделник

 • Математика
  10.00 - 10.45
 • Математика
  12.00 - 12.45

Вторник

 • Математика
  11.00 - 11.45

Сряда

 • Математика
  07.00 - 07.45

Четвъртък

 • Математика
  09.00 - 09.45

Петък

 • Математика
  07.00 - 07.45
No events hours available!
No events hours available!
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
Музика
4-ти час

Сряда

 • Музика
  10.00 - 10.45
No events hours available!
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
Физическо възп. и спорт
1-ви час
Физическо възп. и спорт
3-ти час

Понеделник

 • Физическо възп. и спорт
  09.00 - 09.45

Четвъртък

 • Физическо възп. и спорт
  07.00 - 07.45
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
Изобр. изкуство
1-ви час
Изобр. изкуство
2-ри час

Вторник

 • Изобр. изкуство
  07.00 - 07.45
 • Изобр. изкуство
  08.00 - 08.45
No events hours available!
No events available!

7Д КЛАС

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
Математика
1-ви час
Изобр. изкуство
1-ви час
Физическо възп. и спорт
2-ри час
Математика
ЗИП - 2-ри час
Изобр. изкуство
2-ри час
Български език
ЗИП - 2-ри час
Физическо възп. и спорт
3-ти час
Математика
3-ти час
Англ. език
4-ти час
Математика
4-ти час
Англ. език
5-ти час
Математика
ЗИП - 5-ти час
Англ. език
5-ти час
Математика
6-ти час
Музика
6-ти час

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

No events hours available!
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък

Сряда

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък

Понеделник

Сряда

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък

Понеделник

Вторник

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък

Понеделник

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
Български език
ЗИП - 2-ри час

Вторник

Сряда

Петък

No events hours available!
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
No events hours available!
No events hours available!
No events hours available!
No events hours available!
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
Англ. език
4-ти час
Англ. език
5-ти час
Англ. език
5-ти час

Сряда

Петък

No events hours available!
No events hours available!
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък

Четвъртък

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
Математика
1-ви час
Математика
ЗИП - 2-ри час
Математика
3-ти час
Математика
4-ти час
Математика
ЗИП - 5-ти час
Математика
6-ти час

Понеделник

 • Математика
  12.00 - 12.45

Вторник

 • Математика
  07.00 - 07.45
 • Математика
  08.00 - 08.45

Четвъртък

 • Математика
  10.00 - 10.45
 • Математика
  11.00 - 11.45

Петък

 • Математика
  09.00 - 09.45
No events hours available!
No events hours available!
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
Музика
6-ти час

Петък

 • Музика
  12.00 - 12.45
No events hours available!
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
Физическо възп. и спорт
2-ри час
Физическо възп. и спорт
3-ти час

Понеделник

 • Физическо възп. и спорт
  08.00 - 08.45

Вторник

 • Физическо възп. и спорт
  09.00 - 09.45
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
Изобр. изкуство
1-ви час
Изобр. изкуство
2-ри час

Четвъртък

 • Изобр. изкуство
  07.00 - 07.45
 • Изобр. изкуство
  08.00 - 08.45
No events hours available!
No events available!

7Е КЛАС

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
Физическо възп. и спорт
1-ви час
Математика
1-ви час
Математика
ЗИП - 2-ри час
Български език
ЗИП - 2-ри час
Математика
2-ри час
Физическо възп. и спорт
2-ри час
Изобр. изкуство
3-ти час
Математика
3-ти час
Музика
3-ти час
Изобр. изкуство
4-ти час
Математика
5-ти час
Англ. език
5-ти час
Математика
ЗИП - 5-ти час
Англ. език
6-ти час
Англ. език
6-ти час

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

No events hours available!
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък

Сряда

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък

Понеделник

Сряда

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък

Петък

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
Български език
ЗИП - 2-ри час

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

No events hours available!
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък

Четвъртък

No events hours available!
No events hours available!
No events hours available!
No events hours available!
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
Англ. език
5-ти час
Англ. език
6-ти час
Англ. език
6-ти час

Вторник

Петък

No events hours available!
No events hours available!
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък

Сряда

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
Математика
1-ви час
Математика
ЗИП - 2-ри час
Математика
2-ри час
Математика
3-ти час
Математика
5-ти час
Математика
ЗИП - 5-ти час

Понеделник

 • Математика
  08.00 - 08.45
 • Математика
  11.00 - 11.45

Вторник

 • Математика
  09.00 - 09.45

Сряда

 • Математика
  08.00 - 08.45

Четвъртък

 • Математика
  07.00 - 07.45
 • Математика
  11.00 - 11.45
No events hours available!
No events hours available!
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
Музика
3-ти час

Петък

 • Музика
  09.00 - 09.45
No events hours available!
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
Физическо възп. и спорт
1-ви час
Физическо възп. и спорт
2-ри час

Вторник

 • Физическо възп. и спорт
  07.00 - 07.45

Четвъртък

 • Физическо възп. и спорт
  08.00 - 08.45
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
Изобр. изкуство
3-ти час
Изобр. изкуство
4-ти час

Понеделник

 • Изобр. изкуство
  09.00 - 09.45
 • Изобр. изкуство
  10.00 - 10.45
No events hours available!
No events available!