Програма 6 КЛАС

Начало / Външно оценяване / Програма 6 КЛАС

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ 2018/2019 г. І срок

6А КЛАС

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
Технологии и предприемачество
1-ви час
Руски / Английски език
1-ви час
Български език
1-ви час
Музика
1-ви час
Литература
1-ви час
Технологии и предприемачество
2-ри час
Руски / Английски език
2-ри час
Човек и природа
2-ри час
География и икономика
2-ри час
Литература
2-ри час
Математика
3-ти час
Математика
ИУЧ - 3-ти час
Музика
3-ти час
Математика
ИУЧ - 3-ти час
История и цивилизации
3-ти час
Български език
4-ти час
Физическо възп. и спорт
4-ти час
Математика
4-ти час
Инф. технологии
4-ти час
Изобр. изкуство
4-ти час
Български език
ИУЧ - 5-ти час
Човек и природа
5-ти час
Физическо възп. и спорт
5-ти час
Руски / Английски език
5-ти час
Изобр. изкуство
5-ти час
История и цивилизации
6-ти час
Български език
6-ти час
География и икономика
6-ти час
Математика
6-ти час
Математика
6-ти час

Понеделник

 • Технологии и предприемачество
  07:00 - 07:45
 • Технологии и предприемачество
  08:00 - 08:45
 • Математика
  09:00 - 09:45
 • Български език
  10:00 - 10:45
 • Български език
  11:00 - 11:45
 • История и цивилизации
  12:00 - 12:45

Вторник

 • Руски / Английски език
  07:00 - 07:45
 • Руски / Английски език
  08:00 - 08:45
 • Математика
  09:00 - 09:45
 • Физическо възп. и спорт
  10:00 - 10:45
 • Човек и природа
  11:00 - 11:45
 • Български език
  12:00 - 12:45

Сряда

 • Български език
  07:00 - 07:45
 • Човек и природа
  08:00 - 08:45
 • Музика
  09:00 - 09:45
 • Математика
  10:00 - 10:45
 • Физическо възп. и спорт
  11:00 - 11:45
 • География и икономика
  12:00 - 12:45

Четвъртък

 • Музика
  07:00 - 07:45
 • География и икономика
  08:00 - 08:45
 • Математика
  09:00 - 09:45
 • Инф. технологии
  10:00 - 10:45
 • Руски / Английски език
  11:00 - 11:45
 • Математика
  12:00 - 12:45

Петък

 • Литература
  07:00 - 07:45
 • Литература
  08:00 - 08:45
 • История и цивилизации
  09:00 - 09:45
 • Изобр. изкуство
  10:00 - 10:45
 • Изобр. изкуство
  11:00 - 11:45
 • Математика
  12:00 - 12:45
No events hours available!
No events hours available!
No events hours available!
No events hours available!
No events hours available!
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
География и икономика
2-ри час
География и икономика
6-ти час

Сряда

 • География и икономика
  12:00 - 12:45

Четвъртък

 • География и икономика
  08:00 - 08:45
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
Литература
1-ви час
Литература
2-ри час

Петък

 • Литература
  07:00 - 07:45
 • Литература
  08:00 - 08:45
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
Български език
1-ви час
Български език
4-ти час
Български език
ИУЧ - 5-ти час
Български език
6-ти час

Понеделник

 • Български език
  10:00 - 10:45
 • Български език
  11:00 - 11:45

Вторник

 • Български език
  12:00 - 12:45

Сряда

 • Български език
  07:00 - 07:45
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
Руски / Английски език
1-ви час
Руски / Английски език
2-ри час
Руски / Английски език
5-ти час

Вторник

 • Руски / Английски език
  07:00 - 07:45
 • Руски / Английски език
  08:00 - 08:45

Четвъртък

 • Руски / Английски език
  11:00 - 11:45
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
История и цивилизации
3-ти час
История и цивилизации
6-ти час

Понеделник

 • История и цивилизации
  12:00 - 12:45

Петък

 • История и цивилизации
  09:00 - 09:45
No events hours available!
No events hours available!
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
Човек и природа
2-ри час
Човек и природа
5-ти час

Вторник

 • Човек и природа
  11:00 - 11:45

Сряда

 • Човек и природа
  08:00 - 08:45
No events hours available!
No events hours available!
No events hours available!
No events hours available!
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
Инф. технологии
4-ти час

Четвъртък

 • Инф. технологии
  10:00 - 10:45
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
Математика
3-ти час
Математика
ИУЧ - 3-ти час
Математика
ИУЧ - 3-ти час
Математика
4-ти час
Математика
6-ти час
Математика
6-ти час

Понеделник

 • Математика
  09:00 - 09:45

Вторник

 • Математика
  09:00 - 09:45

Сряда

 • Математика
  10:00 - 10:45

Четвъртък

 • Математика
  09:00 - 09:45
 • Математика
  12:00 - 12:45

Петък

 • Математика
  12:00 - 12:45
No events hours available!
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
Технологии и предприемачество
1-ви час
Технологии и предприемачество
2-ри час

Понеделник

 • Технологии и предприемачество
  07:00 - 07:45
 • Технологии и предприемачество
  08:00 - 08:45
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
Музика
1-ви час
Музика
3-ти час

Сряда

 • Музика
  09:00 - 09:45

Четвъртък

 • Музика
  07:00 - 07:45
No events hours available!
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
Физическо възп. и спорт
4-ти час
Физическо възп. и спорт
5-ти час

Вторник

 • Физическо възп. и спорт
  10:00 - 10:45

Сряда

 • Физическо възп. и спорт
  11:00 - 11:45
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
Изобр. изкуство
4-ти час
Изобр. изкуство
5-ти час

Петък

 • Изобр. изкуство
  10:00 - 10:45
 • Изобр. изкуство
  11:00 - 11:45
No events hours available!
No events available!

6Б КЛАС

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
Литература
1-ви час
Руски / Английски език
1-ви час
Изобр. изкуство
1-ви час
Технологии и предприемачество
1-ви час
Човек и природа
1-ви час
Литература
2-ри час
Руски / Английски език
2-ри час
Изобр. изкуство
2-ри час
Технологии и предприемачество
2-ри час
Музика
2-ри час
Руски език
ИУЧ - 3-ти час
Математика
ИУЧ -3-ти час
История и цивилизации
3-ти час
Математика
ИУЧ -3-ти час
География и икономика
3-ти час
История и цивилизации
4-ти час
Физическо възп. и спорт
4-ти час
Човек и природа
4-ти час
Математика
4-ти час
Физическо възп. и спорт
4-ти час
Математика
5-ти час
Български език
5-ти час
Математика
5-ти час
Руски / Английски език
5-ти час
Инф. технологии
5-ти час
Музика
6-ти час
География и икономика
6-ти час
Български език
6-ти час
Български език
6-ти час
Математика
6-ти час

Понеделник

 • Литература
  07:00 - 07:45
 • Литература
  08:00 - 08:45
 • Руски език
  09:00 - 09:45
 • История и цивилизации
  10:00 - 10:45
 • Математика
  11:00 - 11:45
 • Музика
  12:00 - 12:45

Вторник

 • Руски / Английски език
  07:00 - 07:45
 • Руски / Английски език
  08:00 - 08:45
 • Математика
  09:00 - 09:45
 • Физическо възп. и спорт
  10:00 - 10:45
 • Български език
  11:00 - 11:45
 • География и икономика
  12:00 - 12:45

Сряда

 • Изобр. изкуство
  07:00 - 07:45
 • Изобр. изкуство
  08:00 - 08:45
 • История и цивилизации
  09:00 - 09:45
 • Човек и природа
  10:00 - 10:45
 • Математика
  11:00 - 11:45
 • Български език
  12:00 - 12:45

Четвъртък

 • Технологии и предприемачество
  07:00 - 07:45
 • Технологии и предприемачество
  08:00 - 08:45
 • Математика
  09:00 - 09:45
 • Математика
  10:00 - 10:45
 • Руски / Английски език
  11:00 - 11:45
 • Български език
  12:00 - 12:45

Петък

 • Човек и природа
  07:00 - 07:45
 • Музика
  08:00 - 08:45
 • География и икономика
  09:00 - 09:45
 • Физическо възп. и спорт
  10:00 - 10:45
 • Инф. технологии
  11:00 - 11:45
 • Математика
  12:00 - 12:45
No events hours available!
No events hours available!
No events hours available!
No events hours available!
No events hours available!
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
География и икономика
3-ти час
География и икономика
6-ти час

Вторник

 • География и икономика
  12:00 - 12:45

Петък

 • География и икономика
  09:00 - 09:45
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
Литература
1-ви час
Литература
2-ри час

Понеделник

 • Литература
  07:00 - 07:45
 • Литература
  08:00 - 08:45
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
Български език
5-ти час
Български език
6-ти час
Български език
6-ти час

Вторник

 • Български език
  11:00 - 11:45

Сряда

 • Български език
  12:00 - 12:45

Четвъртък

 • Български език
  12:00 - 12:45
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
Руски / Английски език
1-ви час
Руски / Английски език
2-ри час
Руски / Английски език
5-ти час

Вторник

 • Руски / Английски език
  07:00 - 07:45
 • Руски / Английски език
  08:00 - 08:45

Четвъртък

 • Руски / Английски език
  11:00 - 11:45
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
История и цивилизации
3-ти час
История и цивилизации
4-ти час

Понеделник

 • История и цивилизации
  10:00 - 10:45

Сряда

 • История и цивилизации
  09:00 - 09:45
No events hours available!
No events hours available!
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
Човек и природа
1-ви час
Човек и природа
4-ти час

Сряда

 • Човек и природа
  10:00 - 10:45

Петък

 • Човек и природа
  07:00 - 07:45
No events hours available!
No events hours available!
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
Руски език
ИУЧ - 3-ти час

Понеделник

 • Руски език
  09:00 - 09:45
No events hours available!
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
Инф. технологии
5-ти час

Петък

 • Инф. технологии
  11:00 - 11:45
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
Математика
ИУЧ -3-ти час
Математика
ИУЧ -3-ти час
Математика
4-ти час
Математика
5-ти час
Математика
5-ти час
Математика
6-ти час

Понеделник

 • Математика
  11:00 - 11:45

Вторник

 • Математика
  09:00 - 09:45

Сряда

 • Математика
  11:00 - 11:45

Четвъртък

 • Математика
  09:00 - 09:45
 • Математика
  10:00 - 10:45

Петък

 • Математика
  12:00 - 12:45
No events hours available!
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
Технологии и предприемачество
1-ви час
Технологии и предприемачество
2-ри час

Четвъртък

 • Технологии и предприемачество
  07:00 - 07:45
 • Технологии и предприемачество
  08:00 - 08:45
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
Музика
2-ри час
Музика
6-ти час

Понеделник

 • Музика
  12:00 - 12:45

Петък

 • Музика
  08:00 - 08:45
No events hours available!
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
Физическо възп. и спорт
4-ти час
Физическо възп. и спорт
4-ти час

Вторник

 • Физическо възп. и спорт
  10:00 - 10:45

Петък

 • Физическо възп. и спорт
  10:00 - 10:45
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
Изобр. изкуство
1-ви час
Изобр. изкуство
2-ри час

Сряда

 • Изобр. изкуство
  07:00 - 07:45
 • Изобр. изкуство
  08:00 - 08:45
No events hours available!
No events available!

6В КЛАС

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
Математика
1-ви час
Изобр. изкуство
ИУЧ - 1-ви час
Музика
1-ви час
Математика
2-ри час
Технологии и предприемачество
3-ти час
Физическо възп. и спорт
3-ти час
Математика
3-ти час
Математика
ИУЧ - 4-ти час
Технологии и предприемачество
4-ти час
Изобр. изкуство
4-ти час
Математика
ИУЧ - 4-ти час
Музика
5-ти час
Изобр. изкуство
5-ти час
Физическо възп. и спорт
6-ти час
Математика
6-ти час

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

No events hours available!
No events hours available!
No events hours available!
No events hours available!
No events hours available!
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък

Вторник

Сряда

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък

Сряда

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък

Понеделник

Вторник

Четвъртък

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък

Понеделник

Четвъртък

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък

Понеделник

Петък

No events hours available!
No events hours available!
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък

Четвъртък

Петък

No events hours available!
No events hours available!
No events hours available!
No events hours available!
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък

Петък

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
Математика
1-ви час
Математика
2-ри час
Математика
3-ти час
Математика
ИУЧ - 4-ти час
Математика
ИУЧ - 4-ти час
Математика
6-ти час

Понеделник

 • Математика
  10.00 - 10.45

Вторник

 • Математика
  07.00 - 07.45

Сряда

 • Математика
  12.00 - 12.45

Четвъртък

 • Математика
  08.00 - 08.45

Петък

 • Математика
  09.00 - 09.45
 • Математика
  10.00 - 10.45
No events hours available!
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
Технологии и предприемачество
3-ти час
Технологии и предприемачество
4-ти час

Вторник

 • Технологии и предприемачество
  09.00 - 09.45
 • Технологии и предприемачество
  10.00 - 10.45
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
Музика
1-ви час
Музика
5-ти час

Понеделник

 • Музика
  11.00 - 11.45

Петък

 • Музика
  07.00 - 07.45
No events hours available!
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
Физическо възп. и спорт
3-ти час
Физическо възп. и спорт
6-ти час

Вторник

 • Физическо възп. и спорт
  12.00 - 12.45

Сряда

 • Физическо възп. и спорт
  09.00 - 09.45
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
Изобр. изкуство
ИУЧ - 1-ви час
Изобр. изкуство
4-ти час
Изобр. изкуство
5-ти час

Сряда

 • Изобр. изкуство
  07.00 - 07.45

Четвъртък

 • Изобр. изкуство
  10.00 - 10.45
 • Изобр. изкуство
  11.00 - 11.45
No events hours available!
No events available!

6Г КЛАС

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
Англ. език
1-ви час
Технологии и предприемачество
1-ви час
Музика
2-ри час
Англ. език
2-ри час
Технологии и предприемачество
2-ри час
Български език
ИУЧ - 2-ри час
Математика
ИУЧ - 2-ри час
Физическо възп. и спорт
3-ти час
Музика
3-ти час
Математика
4-ти час
Математика
5-ти час
Математика
ИУЧ - 5-ти час
Математика
5-ти час
Англ. език
5-ти час
Изобр. изкуство
5-ти час
Математика
6-ти час
Физическо възп. и спорт
6-ти час
Изобр. изкуство
6-ти час

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

No events hours available!
No events hours available!
No events hours available!
No events hours available!
No events hours available!
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък

Понеделник

Четвъртък

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък

Петък

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
Български език
ИУЧ - 2-ри час

Понеделник

Вторник

Четвъртък

No events hours available!
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
No events hours available!
No events hours available!
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък

Понеделник

Сряда

No events hours available!
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
Англ. език
1-ви час
Англ. език
2-ри час
Англ. език
5-ти час

Вторник

Четвъртък

No events hours available!
No events hours available!
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък

Понеделник

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
Математика
ИУЧ - 2-ри час
Математика
4-ти час
Математика
5-ти час
Математика
ИУЧ - 5-ти час
Математика
5-ти час
Математика
6-ти час

Понеделник

 • Математика
  11.00 - 11.45

Вторник

 • Математика
  11.00 - 11.45
 • Математика
  12.00 - 12.45

Сряда

 • Математика
  11.00 - 11.45

Четвъртък

 • Математика
  10.00 - 10.45

Петък

 • Математика
  08.00 - 08.45
No events hours available!
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
Технологии и предприемачество
1-ви час
Технологии и предприемачество
2-ри час

Сряда

 • Технологии и предприемачество
  07.00 - 07.45
 • Технологии и предприемачество
  08.00 - 08.45
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
Музика
2-ри час
Музика
3-ти час

Понеделник

 • Музика
  08.00 - 08.45

Сряда

 • Музика
  09.00 - 09.45
No events hours available!
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
Физическо възп. и спорт
3-ти час
Физическо възп. и спорт
6-ти час

Вторник

 • Физическо възп. и спорт
  09.00 - 09.45

Четвъртък

 • Физическо възп. и спорт
  12.00 - 12.45
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
Изобр. изкуство
5-ти час
Изобр. изкуство
6-ти час

Петък

 • Изобр. изкуство
  11.00 - 11.45
 • Изобр. изкуство
  12.00 - 12.45
No events hours available!
No events available!

6Д КЛАС

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
Математика
1-ви час
Технологии и предприемачество
1-ви час
Физическо възп. и спорт
1-ви час
Англ. език
1-ви час
Музика
2-ри час
Технологии и предприемачество
2-ри час
Англ. език
2-ри час
Математика
2-ри час
Англ. език
3-ти час
Математика
ИУЧ - 3-ти час
Музика
4-ти час
Изобр. изкуство
5-ти час
Математика
ИУЧ - 5-ти час
Физическо възп. и спорт
5-ти час
Изобр. изкуство
6-ти час
Математика
6-ти час
Хореография
ИУЧ - 6-ти час
Математика
6-ти час

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
Хореография
ИУЧ - 6-ти час

Сряда

No events hours available!
No events hours available!
No events hours available!
No events hours available!
No events hours available!
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък

Сряда

Четвъртък

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък

Сряда

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък

Четвъртък

Петък

No events hours available!
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък

Понеделник

Вторник

No events hours available!
No events hours available!
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък

Понеделник

Сряда

No events hours available!
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
Англ. език
1-ви час
Англ. език
2-ри час
Англ. език
3-ти час

Четвъртък

Петък

No events hours available!
No events hours available!
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък

Вторник

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
Математика
1-ви час
Математика
2-ри час
Математика
ИУЧ - 3-ти час
Математика
ИУЧ - 5-ти час
Математика
6-ти час
Математика
6-ти час

Понеделник

 • Математика
  07.00 - 07.45

Вторник

 • Математика
  11.00 - 11.45
 • Математика
  12.00 - 12.45

Четвъртък

 • Математика
  12.00 - 12.45

Петък

 • Математика
  08.00 - 08.45
 • Математика
  09.00 - 09.45
No events hours available!
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
Технологии и предприемачество
1-ви час
Технологии и предприемачество
2-ри час

Вторник

 • Технологии и предприемачество
  07.00 - 07.45
 • Технологии и предприемачество
  08.00 - 08.45
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
Музика
2-ри час
Музика
4-ти час

Понеделник

 • Музика
  08.00 - 08.45

Петък

 • Музика
  10.00 - 10.45
No events hours available!
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
Физическо възп. и спорт
1-ви час
Физическо възп. и спорт
5-ти час

Сряда

 • Физическо възп. и спорт
  07.00 - 07.45

Четвъртък

 • Физическо възп. и спорт
  11.00 - 11.45
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
Изобр. изкуство
5-ти час
Изобр. изкуство
6-ти час

Понеделник

 • Изобр. изкуство
  11.00 - 11.45
 • Изобр. изкуство
  12.00 - 12.45
No events hours available!
No events available!

6Е КЛАС

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
Математика
1-ви час
Музика
1-ви час
Математика
2-ри час
Математика
3-ти час
Физическо възп. и спорт
3-ти час
Руски език
ИУЧ - 3-ти час
Математика
ИУЧ - 4-ти час
Математика
4-ти час
Изобр. изкуство
5-ти час
Технологии и предприемачество
5-ти час
Музика
5-ти час
Математика
ИУЧ - 5-ти час
Изобр. изкуство
6-ти час
Технологии и предприемачество
6-ти час
Физическо възп. и спорт
6-ти час

Понеделник

Вторник

 • 07.00 - 07.45
 • 08.00 - 08.45
 • Математика
  09.00 - 09.45
 • Математика
  10.00 - 10.45
 • Технологии и предприемачество
  11.00 - 11.45
 • Технологии и предприемачество
  12.00 - 12.45

Сряда

Четвъртък

Петък

No events hours available!
No events hours available!
No events hours available!
No events hours available!
No events hours available!
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък

Сряда

Четвъртък

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък

Вторник

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък

Сряда

Четвъртък

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък

Понеделник

Четвъртък

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък

Понеделник

Петък

No events hours available!
No events hours available!
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък

Понеделник

Петък

No events hours available!
No events hours available!
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
Руски език
ИУЧ - 3-ти час

Петък

No events hours available!
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък

Петък

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
Математика
1-ви час
Математика
2-ри час
Математика
3-ти час
Математика
ИУЧ - 4-ти час
Математика
4-ти час
Математика
ИУЧ - 5-ти час

Вторник

 • Математика
  09.00 - 09.45
 • Математика
  10.00 - 10.45

Сряда

 • Математика
  08.00 - 08.45

Четвъртък

 • Математика
  07.00 - 07.45
 • Математика
  11.00 - 11.45

Петък

 • Математика
  10.00 - 10.45
No events hours available!
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
Технологии и предприемачество
5-ти час
Технологии и предприемачество
6-ти час

Вторник

 • Технологии и предприемачество
  11.00 - 11.45
 • Технологии и предприемачество
  12.00 - 12.45
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
Музика
1-ви час
Музика
5-ти час

Сряда

 • Музика
  11.00 - 11.45

Петък

 • Музика
  07.00 - 07.45
No events hours available!
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
Физическо възп. и спорт
3-ти час
Физическо възп. и спорт
6-ти час

Сряда

 • Физическо възп. и спорт
  12.00 - 12.45

Четвъртък

 • Физическо възп. и спорт
  09.00 - 09.45
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
Изобр. изкуство
5-ти час
Изобр. изкуство
6-ти час

Понеделник

 • Изобр. изкуство
  11.00 - 11.45
 • Изобр. изкуство
  12.00 - 12.45
No events hours available!
No events available!

6Ж КЛАС

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
Музика
1-ви час
Математика
ИУЧ - 1-ви час
Математика
1-ви час
Физическо възп. и спорт
1-ви час
Англ. език
2-ри час
Математика
2-ри час
Англ. език
2-ри час
Англ. език
3-ти час
Математика
3-ти час
Физическо възп. и спорт
4-ти час
Технологии и предприемачество
4-ти час
Изобр. изкуство
5-ти час
Технологии и предприемачество
5-ти час
Математика
5-ти час
Инф. технологии
ИУЧ - 6-ти час
Изобр. изкуство
6-ти час
Музика
6-ти час
Математика
ИУЧ - 6-ти час

Понеделник

Вторник

 • Математика
  07.00 - 07.45
 • Математика
  08.00 - 08.45
 • 09.00 - 09.45
 • 10.00 - 10.45
 • Изобр. изкуство
  11.00 - 11.45
 • Изобр. изкуство
  12.00 - 12.45

Сряда

Четвъртък

Петък

No events hours available!
No events hours available!
No events hours available!
No events hours available!
No events hours available!
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък

Понеделник

Четвъртък

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък

Вторник

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък

Понеделник

Сряда

Четвъртък

No events hours available!
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
No events hours available!
No events hours available!
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък

Сряда

Петък

No events hours available!
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
Англ. език
2-ри час
Англ. език
2-ри час
Англ. език
3-ти час

Понеделник

Четвъртък

No events hours available!
No events hours available!
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
Инф. технологии
ИУЧ - 6-ти час

Понеделник

Петък

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
Математика
ИУЧ - 1-ви час
Математика
1-ви час
Математика
2-ри час
Математика
3-ти час
Математика
5-ти час
Математика
ИУЧ - 6-ти час

Вторник

 • Математика
  07.00 - 07.45
 • Математика
  08.00 - 08.45

Сряда

 • Математика
  07.00 - 07.45

Четвъртък

 • Математика
  09.00 - 09.45

Петък

 • Математика
  11.00 - 11.45
 • Математика
  12.00 - 12.45
No events hours available!
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
Технологии и предприемачество
4-ти час
Технологии и предприемачество
5-ти час

Четвъртък

 • Технологии и предприемачество
  10.00 - 10.45
 • Технологии и предприемачество
  11.00 - 11.45
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
Музика
1-ви час
Музика
6-ти час

Понеделник

 • Музика
  07.00 - 07.45

Сряда

 • Музика
  12.00 - 12.45
No events hours available!
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
Физическо възп. и спорт
1-ви час
Физическо възп. и спорт
4-ти час

Сряда

 • Физическо възп. и спорт
  10.00 - 10.45

Петък

 • Физическо възп. и спорт
  07.00 - 07.45
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
Изобр. изкуство
5-ти час
Изобр. изкуство
6-ти час

Вторник

 • Изобр. изкуство
  11.00 - 11.45
 • Изобр. изкуство
  12.00 - 12.45
No events hours available!
No events available!