Второ място на Областното състезание за оказване на първа помощ