Втори учебен срок – 2022 г.

Уважаеми родители и ученици,

Предоставяме на Вашето внимание заповед № РД-01-25 / 04.02.2022 г. на д-р. Г. Паздеров – директор на РЗИ – Бургас.

Съгласно заповедта, учебните занятия за всички ученици от V – VII клас в ОУ Братя Миладинови – Бургас, ще се провеждат в електронна среда за периода от 07.02.2022 г. до 13.02.2022 г.

Дневен режим за периода:

1 час  8,00 – 8,30

2 час  8,45 – 9,15

3 час  9,30 – 10,00

4 час  10,15 – 10,45

5 час  11,00 – 11,30

6 час  11,45 – 12,15

7 час  12,30 – 13,00

За учениците от I – IV клас, учебните занятия остават присъствени, при спазване на всички противоепидемични мерки.