Вече можем да четем…

Малките читатели от първи „Г“. Вече можем да четем!!! За пръв път в библиотеката…..